Nakon što smo definirali i riješili sve imovinsko-pravne odnose te postavili novu vodoovodnu mrežu, na dionici lokalne ceste između Lukića i Kilića postavljen je novi asfaltni sloj u još širim dimenzijama.

Brža i efikasnija prometna povezanost ovog dijela naše Općine uvelike može pridonijeti razvoju turizma i samoj revitalizaciji mjesta.