Izašao je natječaj SDŽ (Splitsko-dalmatinske županije) za turizam za postojeće i nove iznajmljivače.

Više o natječaju 26.02.2019. godine u Domu kulture u Prološcu, u 18:00 h.