Odlukom Župana Splitsko-dalmatinske županije Općina Proložac je dobila određena financijska sredstva za isplatu za elementarnu nepogodu prouzročenu mrazom u travnju 2017. godine, a sve sukladno spisku ljudi koji su tada prijavili štetu.

Molimo sve koji su tada prijavili štetu da donesu žiro račun ili tekući račun u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave na Internet stranicama Općine Proložac, u prostorije Općine Proložac kako bi im bila isplaćena odobrena financijska sredstva kao, (iste osobe sa spiska biti će i telefonski pozvane).

OPĆINA PROLOŽAC