Posebno zanimljiva i aktualna tema
“Mogućnost zapošljavanja kroz mjere aktivne politike zapošljavanja” biti će prezentirana 8.02. u Domu kulture u našem Prološcu.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.