Naziv projekta:

Briga za potrebite

Vrijednost projekta koji sufinancira EU:

1.924,858,00 kn

i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda

Operativni program:

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta:

30 mjeseci

Broj dobivenih paketa:

Broj zaposlenih žena

Broj krajnjih korisnika

Aktualno iz programa Zaželi

Uvodna konferencija projekta „Zaželi“ i „Briga za potrebite“

Dana 22 siječnja, 2019. godine održana je uvodna konferencija projekta „Zaželi“ i „Briga za potrebite“ u Domu kulture Općine Proložac. Projekt „Zaželi” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena....