U sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“ predviđena je dodatna edukacija koja će ženama omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada. Edukaciju je provelo Pučko otvoreno učilište „Zadar“ u suradnji sa pučkim otvorenim učilištem „Imotski“. Uvjerenje o završenoj edukaciji primilo je dvanaest žena, od toga osam žena je se educiralo za zanimanje gerontodomaćice, a četiri žene za zanimanje njegovateljice. Želimo našim ženama daljnji uspješan rad.