Asfaltirana je makadamska cesta koja prolazi kraj Lovačke kuće u Lugu, a koja spaja cestu od Luga prema prema Vinariji  i selo Jukići u Lugu. Također, asfaltirana je makadamska cesta ispod Lovačke kuće u Lugu prema Jagulovim barama, gdje živi jedna obitelj.

Asfaltirana cesta je dužine cca 1,1 km.