Kako je prethodno najavljeno na službenim stranicama, Općina Proložac u suradnji s konzultantskom tvrtkom Ars Illyrica d.o.o. pristupa izradi dokumenta Strategija razvoja Općine Proložac 2019.-2025. Poštivajući uvriježena načela izrade strategije, poglavito načelo partnerstva i suradnje pri definiranju strategije, pozivamo vas na prvi radni sastanak, koji će se održati u petak, 13. rujna 2019. godine u prostorijama Općine, s početkom u 9,00 sati.

Strategija razvoja važan je dokument svake organizacije jer predstavlja preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je okvir za donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka koji omogućuje pravilno fokusiranje ljudskih, materijalnih, vremenskih i financijskih resursa u svrhu održivog razvoja.

Uzevši u obzir glavne postavke suvremenog i održivog razvoja lokalne zajednice, definirana su četiri glavna tematska područja, prema kojima je potrebno definirati radne grupe.

GRUPA 1: Gospodarstvo

GRUPA 2: Društvene djelatnosti

GRUPA 3: Komunalna infrastruktura

GRUPA 4: Održivi razvoj.

Uloga članova radnih grupa:

  • aktivno sudjelovati na radnim sastancima te na taj način doprinijeti uočavanju potencijala razvoja općine Proložac na njezinom ukupnom administrativnom području,
  • sudjelovanje u izrade vizije i misije Općine,
  • sudjelovati u SWOT analizi, definiranje snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji razvoja Općine – poglavito vezano uz tematsko područje u kojemu sudjeluju,
  • sudjelovati u definiranju ciljeva tematskih područja 2019.-2025.
  • sudjelovanje u prikupljanju informacija koje su relevantne za održivi razvoj Općine
  • prezentaciji završnog dokumenta zainteresiranoj javnosti (po želji), i sl.

Način rada i komunikacija radnih grupa provodit će se kroz radne sastanke, razmjenu informacija e-mailom i telefonskim razgovorima.

Trajanje angažmana radnih grupa: rujan 2019. – listopad 2019.

Za sva pitanja, slobodni ste kontaktirati konzultantsku tvrtku Ars Illyrica d.o.o. na tel: 01 6393 583 ili e-mailom: info@arsillyrica.hr.