Za postavljanje fotonaponskih elektrana na krovove obiteljskih kuća može se dobiti do 80% ulaganja a do 75.000,00 kn.

Cilj e je omogućiti potrošačima vlastitu proizvodnju električne energije i da na taj način budu energetski neovisni, a Fond želi povećati korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) na nacionalnoj razini. Osigurana sredstva za ovaj natječaj su 20.000.000,00 kn.

Preduvjet za sufinanciranje je da se prijave vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Prilikom prijave, građani moraju priložiti i glavni projekt kojeg je izradio ovlašteni inženjer elektrotehnike, a radi sigurnosti je obavezan i stručni nadzor nad radovima.

Više informacija, prijavni obrazac i vodič, možete vidjeti na linku http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/20_milijuna_kuna_za_proizvodnju_energije_na_krovovima_kuca/

Za pomoć prilikom prijave tu je za Vas Poduzetnički centar Proložac (PCPdoo).