Održan drugi radni sastanak za izradu Strategije razvoja Općine Proložac 2019.-2025.

U četvrtak, 19. rujna 2019. godine je održan drugi radni sastanak za izradu Strategije razvoja Općine Proložac 2019.-2025. Sastanak je započeo u 17,00 sati a uz predstavnice tvrtke Ars Illyrica d.o.o., na sastanku je nazočilo osam članova radnih skupina iz naše općine. Na sastanku je rađena SWOT analiza (engl. SWOT analysis, akronim od strenghts – snage, weakneses – slabosti, opportunities – prilike i threats – opasnosti, također i SOFT: strenghts, opportunities, failures, threats ili TOWS). Ova analiza je strategijski instrument pomoću kojeg se dinamički sučeljavaju snage/slabosti općine s prilikama/opasnostima okruženja radi identificiranja prilika i rizika za razvoj.

Poziv za treći radni sastanak bit će, nakon što se dogovori, pravovremeno objavljen na službenim stranicama Općine.

U ova prva dva sastanka za primijetiti da odaziv nije velik i evo i ovim putem pozivamo da na idući sastanak da se više građana uključi u izradu ovako važnog dokumenta.