Djeca u Prološcu marljivo su se proteklih dana pripremala za dolazak sv. Nikole, pravili su likovne radove, pripremali recitacije i pjesme, kako bi spremno dočekali svog omiljenog gosta, sv. Nikolu.

Sv. Nikola im je podijelio darove u dječjem vrtiću i Domu kulture u Prološcu. Djeca su mu obećala da će biti još bolji i da ga će ga spremno čekati i dogodine.

Sv. Nikola je zaštitnik djece ali i pomoraca, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika, otoka Sicilije, pariškog sveučilišta i mnogih gradova širom svijeta.