Općina Proložac u suradnji s Županijom Splitsko-dalmatinskom sufinancira nabavku sadnog materijala vinove loze fizičkim osobama i poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Općine Proložac.

Omjer financiranja je trećinu (1/3) Općina Proložac, trećinu (1/3) Županija Splitsko-dalmatinska i trećinu (1/3) krajnji korisnik.

Prijavu za sadnice možete podnijeti u tajništvu Općine Proložac zaključno sa 14. veljače 2020.