PRAVILA PONAŠANJA PRILIKOM OBREDA SPROVODA

ODREDBE BISKUPA HBK U VEZI SA SPRIJEČAVANJEM ŠIRENJA BOLESTI KORONAVIRUSA COVID-19