Izdana je nova uputa kojom se za vrijeme proglašene epidemije koronavirusa COVID-19 kojom se omogućuje kupnja ostalih proizvoda samo ako ide uz kupnju goriva i plina.

Uputa – benzinske postaje