Građani često pitaju zašto se odvoze metalni kontejneri od 1100 l, pa stavljamo obavijest od komunalnog poduzeća Čistoće Imotske krajine d.o.o.

Metalni kontejneri u koje se odlaže miješani komunalni otpad više nisu u funkciji. Umjesto njih sukladno obavijesti o obvezi utvrđivanja volumena proizvedenog otpada od strane svakog korisnika potrebno je da se  miješani komunalni otpad odlažu isključivo u dobivene logirane zelene vreće, te u dan odvoza  (u jutarnjim satima, uredno zavezane) odlože na javnu površinu kojom prolazi specijalno vozilo komunalnog poduzeća. Ukoliko se miješani komunalni otpad odloži u drugačije vreće, isti neće biti odvezen i primijenit će se ugovorna kazna za svako pogrešno postupanje.

Svakom korisniku je u interesu da oporabljivi otpad izdvoji i odloži u odgovarajuće spremnike,  papir-plastika-tekstil-staklo, koji su locirani na njima najbližem mjestu pa se pozivaju građani da druge vrste otpada ne odlažu na zelene otoke. Suprotno ponašanje od navedenog podliježe primjeni ugovorne kazne.

Glomazni otpad se ne može odlagati tijekom godine, nego jedan put godišnje, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni. Ukoliko netko ima potrebu odložiti u nekom drugom terminu glomazni otpad, to može učiniti samo na način da istog doveze sam na odlagalište gdje se zbrinjavanje neće naplatiti.

OPĆINA PROLOŽAC- OBAVIJEST KORISNICIMA