ŠRD “Šaran” Proložac organizira javnu tribinu s ciljem upoznavanja javnosti o planu rada društva. Tekst poziva:

Športsko ribolovnog društvo “ŠARAN” Proložac u petak 29.05.2020. godine s početkom u 19h organizira Javnu tribinu i poziva sve ribolovce i zainteresirane građane, koje zanima ribolov na vodama kojima gospodari ŠRD “ŠARAN” Proložac, da se odazovu i dođu poslušati planove i smjernice kojima će se društvo voditi u budućnosti.
Javna tribina biti će održana u Domu kulture u Donjem Prološcu, na adresi Trg Dr. Franje Tuđmana.
Budući da su se dogodile promjene vodstva i tijela društva, apeliramo na ribolovce da se odazovu Javnoj tribini kako bi bili upoznati sa stanjem u samom društvu, budućim planovima, te pravilima kojima ćemo se voditi i raditi.
Također je važno istaknuti da “prava” ribolovna sezona počima 01.06.2020. godine, odnosno otvaranjem lova na šarana, našu najzastupljeniju ribolovnu vrstu.
S navedenim datumom društvo će početi s izdavanjem/prodajom godišnjih i dnevnih državnih ribolovnih dozvola te članskih iskaznica. 
Bistro!
ŠRD “ŠARAN” PROLOŽAC