Zabilješke sa sastanka možete pogledati dolje:

zabilješka_HV_Proložac_050620