Danas je održan 2. koordinacijski sastanak za sanacijske radove u koritu rijeke Suvaje u Badnjavicama.

Kratki zapisnik  sa sastanka sa popisom nazočnih možete vidjeti ispod.

Zapisnik sa sastanka_ 18.06.2020._ Općina Porložac_ Badnjavice_