Od danas 03. srpnja 2020., je i službeno puštana u rad mreža besplatnog interneta WiFi4EU čije se realizacija u 100% iznosu financirala sredstvima Europske unije.

Općina Proložac se prijavila na natječaj gdje je od EU dobila vaučer vrijedan 15.000€ za opremu i njeno postavljanje.

Ovim projektom je poboljšala kvalitetu života i turističku ponudu, gdje će se svi turisti i građani moći spojiti na besplatan WiFi u samom središtu općine.

Antene su postavljene na samu zgradu općine u unutar prostorija zgrade općine, na Dom kulture i unutar Doma kulture, na zgradu svlačionice i unutar svlačionice, na sportsku dvoranu i unutar sportske dvorane; čime je besplatnim internetom pokriven cijeli prostor središta općine

Zajamčena minimalna brzina je 30mb/s.