Ove akademske godine 2020./2021. Općina Proložac će umjesto dosadašnjih karata studentima isplatiti financijsku pomoć u dva dijela, za svaki semestar po 500 kn, dakle ukupno 1.000,00 kn.

Studenti da bi ostvarili pravo na potporu trebaju u tajništvo Općine Proložac ili na mail opcina@prolozac.hr dostaviti:

  • kopiju osobne iskaznice
  • presliku tekućeg/žiro računa
  • Uvjerenje o upisu u ak.god. 2020./2021.