Danas je počela isplata za radne zadaće- radni materijal za učenike Općine Proložac.

Isplate će se vršiti kroz idućih 10-15 dana do konačne isplate svih zahtjeva.