Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća općine Proložac

 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika općine Proložac