ŠRD “ŠARAN” Proložac je poslao obavijest o polaganju ribičkog ispita i zamjeni starih uvjerenja:

“Poštovani ribiči, dosadašnji i budući članovi:

Drugi puta u 2021. godini, a obzirom na interes, ŠRD “ŠARAN” Proložac organizira polaganje ribičkog ispita za buduće ribolovce.Kako bez položenog ribičkog ispita nećete biti u mogućnosti izhoditi godišnju državnu dozvolu  kod niti jednog ovlaštenika ribolovnog prava, 09.05.2021. godine (nedjelja) s početkom u 10h u O.Š. Ivan Leko u Prološcu Donjem, održat će se navedeni ispit.Kandidati su sa sobom obavezni ponijeti osobnu iskaznicu, OIB (ukoliko nema na osobnoj), kemijsku olovku, te uplatiti iznos od 200,00 kuna koji je propisan za polaganje ispita (može se uplatiti prilikom pristupanja ispitu). Molimo sve zainteresirane da ne kasne na ispit, početak istog je u 10.00h!
Nadalje, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu,  Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva najavila je da će od 01.01.2021. godine svaki ribič koji od tog datuma bude uzimao GODIŠNJU ribolovnu dozvolu u pojedinog ovlaštenika ribolovnog prava – ribolovne udruge, obvezno morati posjedovati novo Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.
Obzirom na navedeno, ŠRD “ŠARAN” Proložac dana 09.05.2021. godine (nedjelja) u vremenu od 10:00 do 15,00 sati, u Prološcu Donjem, osnovna škola Ivan Leko, organizira zamjenu ribičkih uvjerenja.
Tko pristupi zamjeni uvjerenja obvezno treba ponijeti svoju osobnu iskaznicu, OIB broj (ukoliko se ne nalazi na osobnoj iskaznici), uvjerenje o položenom ribičkom ispitu (staro uvjerenje – ako netko nema nije nužno) i naknadu propisanu za zamjenu uvjerenja u iznosu od 100,00 kn.
Posebno je propisano da s maloljetnom osobom koja je položila ribički ispit a još nema navršenih 16 godina života, na zamjenu obvezno treba doći i zakonski zastupnik (roditelj) ili skrbnik kako bi potpisao potrebnu suglasnost.
Osobe koje su ribički ispit položili u 2020. godini nisu dužni platiti zamjenu uvjerenja (100 kuna), ali su obvezni doći i izvršiti zamjenu istog.
Dužni smo Vas obavijestiti kako je ovo zadnje polaganje i zamjena uvjerenja prije početka ribolova na šarana 01.06.2021. godine, te apeliramo na sve koje žele izvaditi godišnju državnu dozvolu da odrade svoje obaveze (polaganje ili zamjenu uvjerenja) kako bi istu mogli zatražiti.
Uvjerenja za članove koji su do sada zamijenili nalaze se u prostorijama PCP-a u Domu kulture – Proložac, a mogu ih preuzeti u vremenu od 9 do 12h i od 13 do 15:30h.
NAPOMENA :
Sve osobe koje dolaze polagati i zamjeniti uvjerenje obvezne su imati zaštitnu masku za lice obzirom na epidemiološku situaciju.
Bistro!”