Općina Proložac objavljuje javni natječaj studentima s prebivalištem na području Općine Proložac. Da bi ostvarili potporu studenti trebaju biti  u kategoriji redovni.

Stipendija se isplaćuje 9 mjeseci tekuće akademske godine 2021./2022. od 10.2021. do 6.2022. svaki mjesec po 500 kn.

Načelnik Općine Proložac će imenovati tročlano (3) povjerenstvo za ocjenu pristiglih prijava a glavni kriterij će biti prosjek ocjena. Student mora imati sve položene ispite protekle akademske godine.

  • Prijavnica za natječaj za studentske stipendije (ispod)
  • preslika osobne iskaznice
  • potvrdu o upisu akademske/školske godine 2021./2022.
  • potvrdu banke o IBAN računu tekućeg/žiroračuna ili preslika kartice
  • dokument s fakulteta (preslika indeksa i sl.) na kojem će biti vidljive ocjene i da li su položeni svi ispiti protekle akademske godine 2020.-2021.

Sve gore navedene dokumente koje su studenti dostavili za potpore za prijevoz ne treba dostaviti ponovno.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Neće biti razmatrani: Izvanredni studenti, studenti koji su tek upisali 1. godinu fakulteta 2021./2022. (ne postoje ocjene), studenti koji su ponavljači odnosno koji su prenijeli  ispite u iduću akademsku godinu.

Prijavnicu sa svim prilozima potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu Općina Proložac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21264 Proložac ili na e-mail adresu: opcina@prolozac.hr  zaključno do 1. prosinca 2021. godine.

Prijava studenata za natječaj stipendija za izvrsnost