Poduzetnički centar Proložac  između svih komunalnih i administrativnih usluga koje obavlja pomaže i građanima Općine Proložac na pripremi i prijavi na javne pozive s bilo kojeg aspekta društvenog razvoja.

Tako je danas prijavljeno na javni poziv FZOEU za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća  oko 500.000,00 kn projekata od čega bespovratno  326.000,00 kn. Prijavljeni su projekti za vanjsku ovojnicu kuće, ugradnju sustava grijanja te ugradnje solara (sanacija krovišta, izolacija ravnog krova, postavljanje fasade i stolarije, ugradnja sustava za grijanje te ugradnja solara).

Poduzetnički centar Proložac vodio je građane kroz sve faze projekta i danas ih prijavio na javni poziv.

Inače na ove javne pozive za energetsku učinkovitost mogu se prijaviti objekti s urednim papirima legalnosti i vlasništva.