U prostorijama Općine Proložac održana je uvodna prezentacija programa “Projekt Zaželi II“. Predstavljeni su aktivnosti, elementi, ciljevi, svrha i opravdanost Projekta. Nositelj Projekta je Općina Proložac. Obvezni partneri na ovom projektu su Centar za socijalnu skrb Imotski koji na Projektu osigurava da korisnik potpore i podrške ne može biti korisnik iste unutar ovog projekta, ako je predmetna usluga podrške i potpore osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split će surađivati s nositeljem projekta u identifikaciji žena iz ciljane skupine. Kao obavezni partner, osigurava da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te  je u obvezi osigurati i dokaze o istome. Svrha projekta je zapošljavanje 14 pripadnica teže zapošljivih skupina u koje se ubrajaju žene iznad 50 godina starosti, s najviše završenom SSS. Druga relevantna aktivnost ovog Projekta je edukacija žena kako bi iste  završetkom ovog Projekta bile konkurentne na tržištu rada. Također, Projektom se potiče razvoj socijalne usluge za 84 starijih i nemoćnih korisnika.

 

Provedba Projekta u razdoblju od 18 mjeseci pozitivno će utjecati na psihološko zdravlje ciljanih skupina na način da će im se umanjiti osjećaj općeg nezadovoljstva, nedostatak životne vizije i perspektive. Također, Projekt pozitivno utječe i na ekonomsko stanje pripadnica ciljane skupine, kao i na smanjenje visoke razine socijalne izolacije uzrokovane dugotrajnom nezaposlenošću, kao i na krajnje korisnike kroz osiguranu skrb i brigu u trajanju od 12 mjeseci. Konferencija je održana  sukladno epidemiološkim uvjetima.