Obavještavaju se svi građani da će se dana 16. srpnja 2022. na Brani Ričice puštati voda kroz kanjon Badnjavice za navodnjavanje.