27. srpnja 2022. (srijeda) godine u Domu kulture Proložac u 18h, održat će se javna tribina na kojem će građani dobiti potrebne informacije o postupku provedbe katastarske izmjere k.o. Postranje.

U 2. polovici kolovoza, otvoriti će se i terenski ured u prostorijama NK Mladost I. kat, u cilju što bolje suradnje i komunikacije sa strankama.

Pozivamo sve sve građane koji imaju pravnog interesa na području K.O. Postranje da dođu i sudjeluju na javnoj tribini.

Obavijest_