Danas, 7.9.2022. godine krenula je izmjera na djelu katastarske općine Postranje.

Zaposlenici tvrtke GEOPREM d.o.o. počeli su s izmjerom svog dijela teritorija od Postranjske ulice br. 66 pa prema kućnom broju 111, a kasnije i Ulicu Gospe od Zdravlja od kućnog broja 1, pa redom do broja 110.

Naglašavamo da izmjeru rade tri tvrtke izvođača: Aces d.o.o. iz Zadra, Geodetski zavod d.d. iz Splita i Geoprem d.o.o. iz Osijeka.

Svaka tvrtka ima svoj teritorij katastarske općine Postranja za koji radi izmjeru.

Mole se građani da počnite prikupljati sve dokumente koji dokazuju prava na nekretnini (kupoprodajne ugovore, rješenja o nasljeđivanju itd.…). Prilikom izmjere zgrada,  građani se mole da pripreme dokumentaciju (građevinske i uporabne dozvole, rješenja o legalizaciji).

Za informacije o izmjeri dijela k.o. Postranje koju trenutno radi tvrtka Geoprem d.o.o. javite se izvođaču:

Ivan Sambunjak, mag. ing. geod. et geoinf.

Mob: 092 233 5366

ivan.sambunjak@geoprem.hr

U prilogu karta o nadležnosti pojedine tvrtke za pojedina područja. Napominjemo da je za sada u izmjeri samo tvrtka GEOPREM iz Osijeka. Druge dvije tvrtke doći će naknadno o čemu će te biti pravodobno obaviješteni.

PODIJELA_5_GEOPREM