Počela je sječa šume i čišćenje terena za izgradnju novog groblja na lokaciji istočno od kapelice svetog Nikole na skretanju sa županijske prometnice prema Ričicama. Nakon dobivanja zemljišta za namjenu izgradnje novog groblja sljedeći koraci su finaliziranje građevinske dozvole i početak radova.