Uređena je cesta od Maršića do Grabovaca i Medovića puta. Uređena je i šetnica od eko sela Grabovci do Crkve sv. Josipa te uređen parking crkve.

Općina Proložac će nastaviti s uređenjem šetnica (nogostupa) s rasvjetom kako bi potaknule demografsku obnovu i daljnji rast ruralnog turizma.