Nove termine izmjere možete vidjeti u pdf-u ispod:

DILA_NOVA_SUVAJA