Obavještavaju se svi građani da će se dana 29. srpnja 2023. na Brani Ričice puštati voda kroz kanjon Badnjavice za navodnjavanje, od 7:00 do 18:00h.