Obavijest  poljoprivrednicima-Akcija prateći list

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. organizira sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja, na području Splitsko-dalmatinske županije.

25.08.2023.(petak), na lokaciji poljoljekarne „Poljopromet“ d.o.o., Glavina Donja 373, Imotski, od 8-10 h.

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki: Agroteks, AgroChem-Maks, Agroavant, Albaugh TKI (Pinus agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon,Euroazijski pesticidi,Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufam,Monsanto, Orchem,Stockton i Syngenta Agro.

Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik ambalažnog otpada SZB, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač (CIAK) prilikom preuzimanja.

                                                                                                             Ministarstvo Poljoprivrede

                                                                                        Uprava  za  stručnu  podršku  razvoju  poljoprivrede

                                                                                                                 Ispostava  Imotski