U sklopu projekta aglomeracije danas je asfaltiran kolovoz Bonovili-Prgometi.