Opsežni radovi na prvoj fazi uređenja  župne crkve Sv. Mihovila u Prološcu, posve­ćene 1901. godine, ovih dana se intenziviraju. Fra Vinko Gudelj, župnik Prološca i glavni inicijator obnove, ističe da se prva faza ob­navljanja odnosi na demontažu postojećeg krova i postavljanje novoga, a nakon toga slijedi druga faza radova koja se odnosi na temeljito uređenje interijera prološke župne crkve. Zahtjevnu obnovu uz župljane Pro­lošca potpomogli su i Konzervatorski odjel u Imotskom, pod čijim se nadzorom i odvija obnova crkve, te Splitsko-dalmatinska župa­nija i općina Proložac.