Općina Proložac je riješila imovinsko pravne odnose te time stvorila uvjete i počela u suradnji s županijskom upravom cesta izgradnju nogostupa u zaseoku Budim. Ovim se poboljšavaju uvjeti za kretanje pješaka te sigurno djece u školu.