Financijsko izvješće

Financijski izvještaj 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2019.