Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Odluka o komunalnom redu na području Općine Proložac

Odluka o visini naknade za rad političkih stranaka u 2020. godini

Skip to content