Proračun

Proračun općine Proložac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Rebalans proračuna za 2018. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2018.

Proračun općine Proložac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proračun općine Proložac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Vrsta rashoda i izdataka

Prijedlog proračuna 2020.