Prostorni plan

grafički dio

lipanj - 2022

tekstualni dio

lipanj - 2022

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

2022

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Odluka za izmjene i dopune Postornog plana uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

2019

Prijedlog izmjena i dopuna PP

2019

Prijedlog plana

2019

Nacrt prijedloga

2019

Sažetak prijedloga

2019

Tekstualni dio

2018

Karte

2018

Izvodi iz PPSDŽ (1)

2018

Izvodi iz PPSDŽ (2)

2018

Skip to content