Školstvo

OSNOVNA ŠKOLA “IVAN LEKO”

Škola je počela s radom 1873. godine u privatnoj kući Ante Bilića.
Negdje pred drugi svjetski rat ”Sokolska četa” je sagradila ”Sokolski dom” u Prološcu.
Dom je imao prizemlje. Nad prizemljem je nadograđen kat koji je adaptiran za školu (s dvije učionice). Te dvije učionice korištene su sve dok se nije napravila današnja školska zgrada. Današnja školska zgrada napravljena je 1957. godine. Za međukatnu konstrukciju tada su postavljene drvene grede koje su s vremenom istrunule skupa s drvenim podovima. 1972. godine početi su radovi na rekonstrukciji školske zgrade, a završeni su u listopadu 1973. godine.

Školska zgrada je imala 10 klasičnih učionica, zbornicu, tri manje prostorije (4,5 x 3) m, sanitarne prostorije i jedan dvosobni stan za učitelja.

Sedamdesetih godina škola je imala nešto preko 1000 učenika. Zbog velikog broja učenika, a i zbog unapređenja nastave, izvršena je dogradnja školske zgrade. Novi dio školske zgrade je predviđen za kabinete, praktikume i učionice. Radovi na dogradnji školske zgrade počeli su početkom 1976. godine.

9. veljače 1976. godine nastava se počela izvoditi u poluspecijaliziranim učionicama. Polovinom sedamdesetih godina osjeća se sve više pad učenika, a posebno u područnim razrednim odjelima. Potrebno je pripomenuti da je područni razredni odjel Bušanje sedamdesetih godina imao dva kombinirana odjela, a 1984. godine se zatvorio jer nije imao niti jednog učenika. Početkom školske 1994/95. godine ponovo se otvara područni razredni odjel Bušanje s pet upisanih učenika od I-IV. Razreda, te 2009./10. god. prestaje s radom jer ostaje bez učenika.

Slična sudbina pratila je i područni razredni odjel (školu) Ričice. Naime, odjel je brojio u školskoj 1994/95. godini od I-VIII. razreda sveukupno 23 učenika. Ravnatelj je morao uputiti zahtjev Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da odobri opstanak, odnosno financiranje odjela kao male planinske škole.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u ”Glasniku” br. 8/1995. godine je donijelo rjšenje da područna škola Ričice ima status male planinske škole. Naime, malom planinskom školom smatra se škola smještena u planinskom području raspršenih naselja, male gustoće naseljenosti te otežanih klimatskih i prometnih uvjeta. Prema tome, područni razredni odjel Ričice za sada ima riješen status i može opstati kao mala planinska škola.

Jedan od razloga opadanja broja učenika je zbog seobe roditelja i djece u razvijenije industrijske centre diljem RH, kao i diljem svijeta.Socio-ekonomski uvjeti obitelji većine učenika su zadovoljavajći. Oni, čiji su roditelji u inozemstvu kao i oni koji imaju privatni obrt su iznad prosjeka.

U sastavu školske zgrade nalazi se ”Dječji vrtić”, koji djeluje u sastavu ”Dječjeg vrtića” u Imotskom. Naime, bivši stan za učitelje u sastavu školske zgrade je adaptiran za ”Dječji vrtić”.

Osnovna škola ”Ivan Leko” Proložac dobila je 02.05.1995. godine RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U SPLITU da se zove ”IVAN LEKO”.

Osnovna škola ”Ivan Leko” Proložac ima 4 područne škole:

Ričice, 8 razreda /4 odjela;
Dolića Draga, 4 razreda /2 odjela;
Meteri, 4 razreda /1 odjel;
Proložac Gornji, 1 razreda /1 odjel
Od ove školske godine prestaje s radom PŠ Bušanje (ima samo 1 učenica u 4. r).

Škola pripada Općini Proložac, te obuhvaća područje slijedećih Mjesnih zajednica: Proložac Donji, Proložac Gornji, Ričice, Dolića Draga , Lokvičići i Šumet.

U PŠ osiguran je prijevoz učenika za učenike od 1. do 4. razreda koji su udaljeni od škole preko 3 km (56 učenika), te za učenike od 5. do 8. razreda koji su udaljeni od škole preko 5 km (49 učenika).

U PŠ Ričice osiguran je prijevoz za 4 učenika od 1. do 8. razreda koji su udaljeni od škole preko 3 km.

U mjestu nema nikakvih kulturnih ustanova (osim škole), niti bilo kakvih organizacija osim sportskog društva ”Mladost”.

PROSTORNI UVJETI

Školska zgrada OŠ ”Ivan Leko” Proložac izgrađena je 1957. godine, obnovljena je 1972. godine, te dograđena 1976. godine. Do 1976. godine nastava se izvodila u klasičnim učionicama. Od 1976. godine nastava se izvodi u pojedinim predmetima i poluspecijaliziranim učionicama. Razredna nastava se izvodi u učionicama predmetne nastave u (drugoj smjeni). Od 1999. god. Nastava se izvodi ponovo u klasičnim prostorijama do lipnja 2008. Od rujna 2008. u novom dijelu zgrade nastava se odvija u specijaliziranim učionicama koje su potpuno didaktički opremljene. Specijalizirane učionice su za slijedeće predmete:

kemija-biologija-priroda, fizika-tehnička kultura, informatika, glazbena kultura, te dvije učionice prilagđene za učenike nižih razreda. Nastava iz preostalih predmeta se izvodi u klasičnim učionicama. Opća oprema škole ne zadovoljava potrebe. Škola ne posjeduje kuhinju kao ni dvoranu za TZK. Za potrebe TZK služi klasična učionica, koja je adaptirana.

Što se tiče didaktičke opremljenosti, nismo potpuno zadovoljni. Naime, samo neki programi su potpuno opremljeni. Veći dio programa je opremljen polovično, neki simbolično, a poneki nikako.

U područnim razrednim odjelima građevinsko stanje, funkcionalnost školskog prostora i opće opreme nisu zadovoljavajuće (Dolića Draga je u boljem stanju).

Izdvojeno

Skip to content