Udruge

UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE PROLOŽAC

Nogometni klub MLADOST PROLOŽAC

Kulturno – umjetnička udruga LJUBA

Kulturna udruga GRDELIN

Zavičajno ekološka udruga GORNJI PODI

Prološka udruga građana

Športsko društvo LUG

Udruga voćara Imotske krajine

Zavičajna eko udruga RIČICE

Lovačka udruga GRIVNA RIČICE

Kulturna udruga mladih KUM Proložac

Lovačka udruga RIČINA Proložac

HKUD PROLOŽAC

Športsko društvo TONI BENZ Proložac Donji

Ekološka udruga SPASIMO ŠUME

Dramska udruga PROLOŽAC

Mini klub

Moto klub SV. MIHOVIL PROLOŽAC

Športsko društvo PODI Proložac Gornji

ŠRD Šaran Općine Proložac

DPH Hajduk

ŠRU BUBAMARA I KOMARCI

Udruga veterana NK Mladost

Skip to content